Gezinshuis.com

11 mei 2016 |

Gezinshuis.com ondersteunt (startende) gezinshuizen. Zij zorgen samen met gemeenten en zorgaanbieders dat uithuis geplaatste jongeren een veilige plek binnen een gezinshuis kunnen krijgen.

Gezinshuis.com website responsiveGezinshuis.com website portrettenGezinshuis.com website landingspagina

Doel

Door verschuivingen in de zorg neemt de vraag toe, waardoor de organisatie wil en moet groeien. Eén van de doelen is daarom het starten van meer gezinshuizen. Daarnaast moeten ook de nieuwe doelgroepen beter bedient gaan worden. Oftewel, tijd om de identiteit en website opnieuw kritisch te bekijken.

Hoe bereiken we onze doelen bij de doelgroep?

Hiervoor moet je eerst de behoeften van de doelgroep zelf begrijpen.

Voor wie zijn we aan het werk?

Door de kennis over de verschillende doelgroepen te delen en te bundelen in persona’s ontstaat een duidelijk beeld van de personen voor wie we aan de slag gaan. Prioriteiten aanbrengen geeft direct focus en bepaald aan welke groepen als eerst aandacht moet worden besteed.

Persona's uit de doelgroepen van gezinshuis.com

Wat willen mijn bezoekers?

Er ontstaat veel inzicht door de ervaring met je product te doorlopen puur vanuit het perspectief van één van de klanten, in ‘customer journeys’: Aan welke informatie is behoefte, en op welk moment. Wat is een passende structuur voor de website, wie spreek ik allemaal aan op deze pagina?
Een workshop met betrokkenen vanuit diverse disciplines geeft een ideeën vanuit verschillende perspectieven. Door de journeys  rondom de belangrijkste doelen van Gezinshuis.com te doorlopen leverde dit snel de eerste resultaten op.

Customer Journey om behoeften doelgroepen gezinshuis.com in kaart te brengen

En wat doen we met de oude website?

Door focus aan te brengen ontstaat een frisse nieuwe website. Als eerste moest de inhoud van de oude website een nieuwe plek krijgen, afgestoft worden of verdwijnen. Een nieuwe Informatie Architectuur en content migratie zorgden dat bewaard blijft wat waardevol is, maar ook afscheid genomen word van wat niet meer relevant is of prioriteit heeft.

Uitzoeken welke informatie nodig is en waar dit een plek op de pagina’s moet krijgen gaat het meest efficient in wireframes. Hiermee kunnen de ontwerpers aan de slag om een passende vorm te vinden. En de content editors weten welke informatie nodig is voor de uiteindelijke website.

wireframe gezinshuis.com homewebsite gezinshuis.com design home

Om relevant te blijven heeft de Gezinshuis.com website natuurlijk regelmatig updates nodig. En de veel voorkomende vacatures binnen en buiten de organisatie zijn een belangrijk onderdeel van de website. Om te zorgen dat bijhouden van de website niet meer tijd dan nodig kost, is dit zo makkelijk mogelijk gemaakt.

Hoe krijg ik de doelgroep in beweging?

Door op iedere pagina in de website logische vervolgstappen aan te bieden en duidelijke Call To Actions is het de bezoekers extreem makkelijk gemaakt om na het lezen van relevante informatie een passende actie te ondernemen. Hierdoor worden informatiepakketten, afgestemd op de verschillende doelgroepen, goed gevonden en gedownload.

gezinshuis.com CTA - voor zorgaanbieders

Team

72/300 vroeg mij bij het team aan te sluiten als user experience designer. Door een gestructureerd strategie- en ontwerptraject samen met Ready for Take-Off heeft Gezinshuis.com weer een fris en heldere identiteit. De duidelijk omschreven visie en kernwaarden geven veel houvast bij alle keuzes in design en tone-of-voice.

Project samenvatting

Door prioriteiten in de doelgroepen aan te brengen en het niet iedere toevallige bezoeker naar de zin te maken, heeft de website een heldere structuur gekregen waar de bezoekers waar het om gaat hun weg in kunnen vinden. Dit heeft nu al een enorme toename in aanvragen van informatiepakketten opgeleverd, toename van de conversie dus.
Nu is het tijd om in de gaten te houden of de website ál haar doelen ook waar maakt en waar bijgestuurd kan worden.

Samenwerken?

Een langere opdracht (intern) of een korte samenwerking
(enkele workshops of een usability review), neem gerust contact op om te kijken of we samen kunnen werken.

Cases van andere projecten

Intergamma

Medipoint

Plutar

Tags :