interaction design

Een tevreden gebruiker, die krijgt wat hij wil.

De meeste bezoekers komen met hun eigen doelen op een website. Zij willen iets weten, regelen of zich gewoon vermaken. Als interaction designer ben ik vaak de advocaat van deze bezoeker. Want een succesvolle website die maak je niet voor de directeur, sales-manager of ontwerper van je bedrijf, maar voor de bezoeker.
Voor hen ontwerp ik de ideale user experience.

Meer conversie door focus.

In feite is conversie niet meer dan dat de website doet waarvoor deze gemaakt is. En dat dan zo goed mogelijk. Wat de (belangrijkste) doelen zijn moet dus altijd helder zijn. En daar ligt de focus dan ook op.
Doel van een interactief product is natuurlijk om iets te bereiken. Liefst zo efficient mogelijk. Oftewel, zoveel mogelijk conversie.
Dit klinkt heel plat, maar dit gaat niet alleen over omzet. Ook naamsbekendheid, downloads van handleidingen, minder telefoontjes naar de helpdesk, etc. tellen mee.

De link tussen alle betrokken disciplines.

Bij de meeste projecten zijn verschillende mensen betrokken, allemaal met hun eigen achtergrond. Om een succesvol project neer te zetten moet er vooral samengewerkt worden. Content, design, techniek en beheer, alle onderdelen zijn belangrijk. Door kennis van al deze vakgebieden en open staan voor elkaars argumenten kan optimaal samengewerkt worden. Waarbij in iedere discussie de design-principles en gestelde doelen de doorslag moeten geven.

Focus: iedere pagina heeft één duidelijk doel.

Het is vaak moeilijk, kiezen. Maar om succesvol te kunnen zijn moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Dit levert heldere informatie op en mogelijkheden om bezoekers in de juiste richting te sturen.
Door te durven kiezen ontstaat een product waarmee een duidelijk verhaal verteld kan worden, met een heldere boodschap.