How To Grow – Tools for the creative industry

2 maart 2015 | |

B-Creative, een collectief Europese partners, pakten het initiatief op om de beschikbare kennis en tools beter inzetbaar te maken voor de creatieve industrie. Om dit te bereiken is een platform opgezet, met als titel
‘How To Grow – Tools for the creative industry’.
Een grote variëteit aan expertise en services was via de partners beschikbaar, variërend van kennis over Europese fondsen en financiering, tot live video streaming en bedrijf assessments. Dietwee, mijn toenmalige werkgever, bracht de expertise design in.

htg-header

 

Nuttig gebruik maken van de tools

Om al de verschillende nuttig in te kunnen zetten is eerst onderzocht welke behoeften de bedrijven en freelancers in de creatieve industrie eigenlijk hebben, door één van de partners, Cranfield University. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek was dat er vooral een groot verschil in behoeften is tussen startende en verder ontwikkelde bedrijven. Om een bruikbaar platform te creëren is het dus vooral belangrijk de informatie goed toe te spitsen op de verschillende gebruikers groepen.

Ieder zijn expertise

Om inzichtelijk te maken wat er technisch nodig is om al de verschillende expertises volledig te kunnen benutten zijn deze met de specialisten van de betreffende bedrijven uitgewerkt in flowcharts en wireframes. Hiermee konden deze daarna met de hele groep besproken worden. Door de brede samenstelling van de groep kon hiermee ook vanuit de verschillende culturele achtergronden naar de inhoud worden gekeken.

Flowchart-5-3

Visuele identiteit en interactie ontwerp

De ontwerpen van de visuele identiteit en het interactie ontwerp waren de verantwoordelijkheid van Dietwee. Het blijkt dan een mooie uitdaging om deze group stakeholders met zo’n verschillende achtergrond te overtuigen van de website structuur en naamgeving. Om daarna het ontwerp door te voeren, van typografie, tot illustraties en interface elementen. Met als eindresultaat een solide platform met veel inspirerende en leerzame content. Door een actieve social media campagne groeide het aantal deelnemers bovendien snel, om zo te groeien naar een volwassen platform.

 

Partners

Aan dit project werkten oa. de volgende bedrijven mee: EDC, Alintec, Cranfield University, Dietwee, IIP Create, Meta Group, MFG.

Tags : ,